Turneringsplanen for serie 2 og 3

Vi har i 2018 sæsonen tilmeldt 2 hold i JTU turneringen. 

Følgende datoer er reserveret til turneringen:


KOmmer senere


Kontaktpersoner vedr. turneringen og holdet er

Michael Ankerstjerne
Eske Torp

Som en den af tirsdags træningen vil vi få lavet en rangliste. Ud fra ranglisten og antallet af spillere til rådighed vil holdene til hver spilledag blive fastlagt.

I 2018 vil spillertruppen blive forstærket af nogle spillere fra Gug.