Aktuelle aktiviteter i klubben

 
 

Standerhejsning og aktivitetsdag
 

Vi har aktivitetsdag lørdag den 21. april. Her skal vi gerne have vores klubhus og omgivelserne shinet op og gjort parat til endnu en dejlig sæson i vores tennisklub. Vi håber at se rigtigt mange af vores medlemmer til en hyggelig formiddag med arbejdshandsker på.

Vi starter med fælles morgenmad fra kl 9.00

I forlængelse af arbejdsdagen har vi standerhejsning kl 13. Har du en god ven, en nabo mv., som også har lyst og interesse for tennis, så tag personen med til standerhejsningen.

Hvis banerne er færdige, så afholder vi en lille turnering.

Fra bestyrelsens side glæder vi os til at komme i gang med en ny sæson. Vi håber på masser af aktiviteter, god tennis, hygge og godt kammeratskab - og naturligvis rigtigt godt vejr.
 

Kontingenter

Hans har sendt meddelelser ud om opkrævning af kontingent. Hvis du ikke har modtaget mail herom, så kontakt Hans.

Der er stadig en del medlemmer, som ikke har fået sig registreret i vores nye medlemsregister - klubmodulet. Husk at det er alle medlemmer i familien, der skal registreres. Husk også at få tilmeldt dig til træning.

Vi har fået et nyt klubmodul - Du skal klikke på  GÅ TIL KLUB SIDEN  til højre på siden.

Her skal du oprette dig selv og eventuelt andre i husstanden - altså 1 oprettelse pr person.

Det er også her, at du betaler kontingent og eventuel betaling for træning.
 

Planlagte aktiviteter

Under fanebladet "Aktiviteter" har vi listet de planlagte aktiviteter i den kommende sæson.

Vi vil forsøge at holde listen ajourført, men se også opslag i klubhuset.

Har du forslag til nye aktiviteter, så kontakt en fra bestyrelsen og vi vil drøfte forslaget på næste bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsen