GENERALFORSAMLING 2024

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Frejlev Tennis- og Padelklub FTPK.

Generalforsamling 2024, Torsdag den 4. april 2024 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 - Valg af dirigent
- Formandens beretning
- Aflæggelse af årsregnskab 2023
- Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent, indskud m.v.
- Valg af formand. (Hvert andet år)
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- Valg af bilagskontrollant og suppleant
- Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan sendes til klubbens mail: frejlevtennisogpadelklub@gmail.com


 Efter generalforsamlingen vil der være en let anretning og et glas vin samt ikke mindst mulighed for socialt samvær. Hvis du vil hjælpe bestyrelsen med planlægningen, kan du tilmelde dig generalforsamlingen på klubbens facebook side.

De bedste hilsner Bestyrelsen