Padel

Hvad er Padel? Det er bedre kendt som verdens hurtigst voksende sportsgren. Kort sagt, kan spillet beskrives som 20% Squash og 80% Tennis.

Det er et spil, som er nemt at gå til uanset erfaring. Allerede efter få timers spil, vil man opleve lange og sjove dueller. Derudover er det en skånsom motionsform, da underlaget skåner både led og muskler.  Padel er en social sport, da man oftest spiller 4 personer af gangen. 


Reglerne for spillet, kan læses nedenfor. 
Indmeldelse og kontigent


Indmeldelse og kontingentbetaling. Hvis du har spørgsmål, så kontakt kasseren Ole Rømer Juul, på telefon 25 27 03 48, eller mail: frejlevtennisogpadelklub@gmail.com


Junior

850 kr

Senior

1200 kr

 • Fra 18 år

Familie

2100 kr

 • Gælder for familiemedlemmer bosiddende på samme adresse
 • Gælder kun for børn under 18 år

Kombi junior

1100 kr

 • Tennis og padel i et kontigent

Kombi senior

1700 kr

 • Tennis og padel i et kontigent 

Kombi familie

2700 kr

 • Tennis og padel i et kontigent
 • Gælder for familiemedlemmer bosiddende på samme adresse
 • Gælder kun for børn under 18 år

Padelreglerne - kort og godt


Spillet
De grundlæggende regler er forklaret kort i det følgende, med det sigte at give en kort introduktion til spillet. 


Padel spilles altid som double. Spillet sættes i gang med en underhåndsserv. Parene skiftes til at serve for hvert parti. Når bolden først har ramt jorden én gang, må den gerne ramme glasvæggene, der omgiver banen – også på egen banehalvdel. Ligeledes må bolden, efter første kontakt med jorden, også ramme hegnet på modstanderens banehalvdel, men ikke på egen banehalvdel.
Bolden skal tilbage på modstanderens banehalvdel, inden den rammer jorden på egen banehalvdel anden gang.


Point
Der gives point til et hold, hvis:

 • Bolden rammer jorden på modstandernes banehalvdel mere end én gang.
 • Hvis en af modstanderne rammer bolden med battet mere end én gang.
 • Hvis bolden berører en modspiller i alm. spil.
 • Hvis bolden rammer hegnet på egen banehalvdel.

Man får point efter samme system som i tennis ”0, 15, 30, 40, parti”. 6 partier giver et sæt og der spilles altid bedst af 3 sæt.

Serv

 • For hvert parti skifter det servende hold.
 • Man har ret til to serv hver gang der serves.

Serveregler

 • Bolden skal have været i kontakt med underlaget før spilleren slår til den.
 • Bolden må ikke være over taljehøjde i det øjeblik der slås til den. I praksis betyder det at serven bliver en underhåndsserv eller en variant heraf.
 • Både spiller og bold skal være bag serve- og centerlinjen, indtil bolden er ramt.
 • Både spiller og bold må ikke berøre serve- og centerlinjen.
 • Spilleren skal have mindst en fod i jorden når bolden rammes.
 • Første serv serves fra højre til venstre, hvorefter der skiftes side for hver point.
 • Bolden skal ramme i modstanderens servefelt eller servefeltets linjer.

Reglerne er hentet fra https://danskpadelforbund.dk/hvad-er-padel/. Her kan man også se en video, hvor reglerne er forklaret. 


En stor tak for støtten til vores sponsorer, som har gjort det muligt
at få etableret vores nye padel anlæg i Frejlev Tennis- & Padelklub