Svar på spørgsmål fra medlemmer

Frejlev, den 23. maj 2022 

Baggrund: 

På generalforsamlingen blev der rejst nogle spørgsmål omkring kontingent, og bestyrelsen har efterfølgende modtaget mails om samme emne. I stedet for at skulle svare individuelt, så har vi i bestyrelsen valgt at lave et kort skriv, hvori vi forsøger at besvare de stillede spørgsmål.

Vi er en forening, og alle vores aktiviteter er baseret på, at der er medlemmer, der frivilligt udfører et stykke arbejde. Det er det samme, om det vedrører bestyrelsen, træning, organisering af en aktivitet, arbejde med baner og hegn mv.

Når det er frivilligt, så betyder det også, at der kun er aktiviteter, når der er en eller flere frivillige, der gør noget. Det betyder, at hvis der f.eks. er en frivillig, som vil gøre et stykke arbejde med organisering af deltagelse i en tennisturnering, så kan vi som klub ikke forvente, at personen også vil organisere deltagelse i padel turneringer – og omvendt. Fra klubbens side vil vi støtte op om begge aktiviteter, men vi kan ikke tvinge et medlem til at lave frivilligt arbejde for andre.

Hvad det enkelte medlem får ud at sit medlemskab, vil naturligt afhænge at medlemmets brug af klubbens tilbud. Medlemmet, som spiller 2 gange om ugen får dobbelt så meget ud af kontingentet, sammenlignet med medlemmet, der spiller 1 gang. Hvis man som medlem kun vil være medlem af padel, så kan man ikke spille tennis og omvendt.

Som forening forsøger vi at fastsætte et kontingent, som dækker de udgifter, vi har. Samtidigt sammenligner vi naturligvis med, hvad andre klubber i området tager i kontingent. Vi har tradition for at fastholde kontingentet på stort set samme niveau uafhængigt at antallet af medlemmer, selv om logikken egentligt siger, at vi skal sætte kontingentet op, når der er få medlemmer og sætte det ned, når der er flere.

Når vi har behov for investeringer til f.eks. renovering af baner, klubhus mv., så kan vi i perioder være nødsaget til at polstre egenkapitalen, så vi har råd hertil.

 

 

Kontingent for tennis for 2022. 

Kontingentet er det samme som for 2021, men vi har sammen med kontingentet opkræve et beløb på kr 200,00 til dækning af udgifter til nyt låsesystem. Ved kontingentopkrævningen for padel i januar gjorde vi det samme. At vi ville opkræve kr 200 til det nye låsesystem blev annonceret på generalforsamlingen i 2021 og vedtaget som en del af bestyrelsens årsberetning. 

Hvert kontingent indbetaling vil udløse tildeling af 1. adgangsnøgle. Der betales for nøglebrik 1 gang.

Når vi opkræver begge ting samlet, så er det for at gøre det lettere for bogholderiet.

Hvis der er behov for flere adgangsnøgler, så vil de ekstra nøgler også have en pris på kr 200,00.

Der er pt. ikke taget stilling til kontingent satser for 2023.

 

Etablering af padel i klubben.

 

Formålene med etablering af padel i klubben var flere, men de vigtigste var: 

·     Få flere medlemmer i klubben

·     Skabe mere aktivitet i klubben

·     Få en økonomi, der giver mulighed for udvikling i stedet for afvikling

·     Få en klub, hvor der er aktivitet det meste af året.

·     Få skabt økonomi til, at vi evt. kan få kunstgræs på 1 eller flere af tennisbanerne. (Vurderingen var / er, at vi ikke vil kunne få tilskud, sponsorater mv. til at etablere tennisbaner for herefter at kunne bruge en medlemstilgang til at etablere padel).

 

Det har på intet tidspunkt været et formål, at etableringen af padel skulle resultere i en kontingent nedsættelse for tennisspillere.

 

Træning 

Der bliver etableret træning for vores medlemmer, når følgende betingelser er til stede: 

·     Der er en interesse for træning blandt medlemmerne

·     Der skal være en gruppe af medlemmer, som ønsker træningen. Tommelfinger reglen har været, at der minimum skal være 10 medlemmer.

·     Der er en eller flere frivillige fra klubben, som vil påtage sig træner opgaven.

·     Der er en vis egenbetaling. Er indført for at sikre, at deltagere også kommer efter 1 måned.


I 2021 var betingelserne opfyldt for at lave padel træning.

 

Skal tennisafdelingen til at være en malkeko for padel ?

Det korte svar er nej.


Hvis vi ser rent økonomisk på sagen, så havde vi som tennisklub underskud i årene op til 2020, og der var udsigt til, at det ville fortsætte også i årene fremover. Og det var ikke blevet bedre af det faldende medlemstal for tennismedlemmer i 2021.

 

Afslutning.

Det er bestyrelsens håb, at vi kan få stoppet den negative snak og i stedet få blik for det positive i, at vi igen har fået en klub med mange medlemmer, med en bedre økonomi og med mulighed for at lave mange aktiviteter.  

Det sidste forudsætter naturligvis, at der er frivillige, der tager teten.

 

/ Bestyrelsen